lenfositler Etiketi Sonuçları

Lenfositlerin Görevleri ve Özellikleri

Lenfosit Nedir? Lenfositler kanda dolaşan lökositlerin %20-40 kadarını oluşturan,8-12 mikron çapında büyük çekirdekli ve dar stopl...

3 ay önce

Antikorların Özellikleri ve Antikor Çeşitleri

Antikorlar, başka bir deyişle immunglobulinler (Ig) humoral immun sisteminin temel elemanlarıdır. Kan plazmasında bulunan ve vücud...

4 ay önce

Kanın Yapısı ve Kan Hücreleri

Kan yapısal olarak hücresel kısım ve plazma kısmı olmak üzere iki farklı komponente ayrılır. Plazma bölümü kan hacminin %55’i kada...

5 ay önce