lenfosit Etiketi Sonuçları

Lenfositlerin Görevleri ve Özellikleri

Lenfosit Nedir? Lenfositler kanda dolaşan lökositlerin %20-40 kadarını oluşturan,8-12 mikron çapında büyük çekirdekli ve dar stopl...

3 ay önce

Doğal Bağışıklık ve Kazanılmış Bağışıklığın Özellikleri

Vücudun patojen mikroorganizmalar veya tümör hücreleri gibi kendisine yabancı bir maddeye karşı kendisini koruması bağışıklık (imm...

3 ay önce