Hücreler Kategorisindekiler

Lenfositlerin Görevleri ve Özellikleri

Lenfosit Nedir? Lenfositler kanda dolaşan lökositlerin %20-40 kadarını oluşturan,8-12 mikron çapında büyük çekirdekli ve dar stopl...

3 ay önce

Parazit Çeşitleri ve Özellikleri

Küçük bir canlının kendinden daha büyük bir canlının üzerinde veya içinde canlıya zarar vererek yaşamasına parazitlik denir. Paraz...

3 ay önce

Virüslerin Yapısı ve Özellikleri

Virüsler, normal şartlarda hayat belirtisi göstermeyen, yalnızca başka bir canlı hücre içerisinde çoğalabilen mikroskobik enfeksiy...

4 ay önce

Bakteriler ve Bakterilerin Özellikleri

Bakteriler organelleri ve gerçek anlamda çekirdekleri bulunmayan tek hücreli prokaryotik canlılardır. Nükleus ve çeşitli organelle...

4 ay önce

Hücre Çeşitleri ve Hücre Organelleri

Hücre canlılığın en temel birimidir. Yerküre üzerindeki bütün canlılar hücre adı verilen mikroskobik boyuttaki bu birimi temel alı...

4 ay önce

Kanın Yapısı ve Kan Hücreleri

Kan yapısal olarak hücresel kısım ve plazma kısmı olmak üzere iki farklı komponente ayrılır. Plazma bölümü kan hacminin %55’i kada...

4 ay önce

Hareketin Öncüleri: Kaslar

Şimdi durup bir düşünün: vücudumuzda ne gibi hareketlere ihtiyaç duyarız? Başımız, kolumuz, bacağımız, gözümüz, kalbimiz… Vücudumu...

5 ay önce

Apoptoz ve Nekroz

Yetişkin bir insanın vücudunda 1013-1014 hücre olduğu tahmin edilmekte. Vücuttaki bu hücreler organizmayı hayatta tutmak için daim...

7 ay önce