Hücreler Kategorisindekiler

İnsan Ekosisteminin Bir Parçası: Mikrobiyota nedir?

Mikrobiyota genel anlamıyla belirli bir alanda bulunan mikroorganizmaların (bakteri, virüs, arke…) oluşturduğu ekolojik topluluktu...

3 hafta önce

Kan Hücresi Nedir, Kan Hücreleri Nelerdir? Kan Hücrelerinin Sınıflandırılması

Kanın yapısında bulunan ve kanda aktif olarak görev alan hücrelere kan hücreleri denir. Kan, atardamar, toplardamar ve kılcal dama...

4 hafta önce

Lenfositlerin Görevleri ve Özellikleri

Lenfosit Nedir? Lenfositler kanda dolaşan lökositlerin %20-40 kadarını oluşturan,8-12 mikron çapında büyük çekirdekli ve dar stopl...

5 ay önce

Parazit Çeşitleri ve Özellikleri

Küçük bir canlının kendinden daha büyük bir canlının üzerinde veya içinde canlıya zarar vererek yaşamasına parazitlik denir. Paraz...

5 ay önce

Virüslerin Yapısı ve Özellikleri

Virüsler, normal şartlarda hayat belirtisi göstermeyen, yalnızca başka bir canlı hücre içerisinde çoğalabilen mikroskobik enfeksiy...

6 ay önce

Bakteriler ve Bakterilerin Özellikleri

Bakteriler organelleri ve gerçek anlamda çekirdekleri bulunmayan tek hücreli prokaryotik canlılardır. Nükleus ve çeşitli organelle...

6 ay önce

Hücre Çeşitleri ve Hücre Organelleri

Hücre canlılığın en temel birimidir. Yerküre üzerindeki bütün canlılar hücre adı verilen mikroskobik boyuttaki bu birimi temel alı...

6 ay önce

Kanın Yapısı ve Kan Hücreleri

Kan yapısal olarak hücresel kısım ve plazma kısmı olmak üzere iki farklı komponente ayrılır. Plazma bölümü kan hacminin %55’i kada...

6 ay önce

Hareketin Öncüleri: Kaslar

Şimdi durup bir düşünün: vücudumuzda ne gibi hareketlere ihtiyaç duyarız? Başımız, kolumuz, bacağımız, gözümüz, kalbimiz… Vücudumu...

6 ay önce

Apoptoz ve Nekroz

Yetişkin bir insanın vücudunda 1013-1014 hücre olduğu tahmin edilmekte. Vücuttaki bu hücreler organizmayı hayatta tutmak için daim...

9 ay önce